Uğur KILCI

Tiyatro ile ilgilenen girişimci, influencer. | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Grafik Tasarımı


GirişimzelEmailTwitterLinkedInInstagramCVYouTubeGitHubSpotifyKILCI:XYZGirişimzelFilm GezegeniTelegramGirişimzel Vitamin Barı12 Ayda 12 Startup